• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
  • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

    ƏLVERİŞLİ BİZNES MÜHİTİ... SÜRƏTLİ SƏRHƏD KEÇİDİ...

    10 Mart 2021

    "YAŞIL DƏHLİZ" BURAXILIŞ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ HÜQUQU ƏLDƏ ETMƏK ÜÇÜN BİZƏ MÜRACİƏT EDİN

    © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi