• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

  Yeni bildiriş

  20 İyul 2019

  Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş

  Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş Yeni bildiriş

  Komitənin Mətbuat xidməti

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi