E-kitabxana :: Naxçivan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
AZ
EN
RU

Virtual qəbul

Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri ilə birbaşa əlaqə.

Virtual qəbula keç

Valyuta məzənnəsi

08.12.2019

USD - 1.7000

EUR - 1.8883

GBP - 2.2364

IRR - 0.0040

RUR - 0.0267

TRY - 0.2957

E-kitabxana

 
 
 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
I cild: ən qədimdən bizim eranın III əsri / məsul red. İ. Əliyev. - Bakı : Elm, 2007. - 520 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
II cild: III-XIII əsrin I rübü / məsul red. N. Vəlixanlı. - Bakı : Elm, 2007. - 608 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
III cild: XIII-XVIII əsrlər / məsul red. O. Əfəndiyev. - Bakı : Elm, 2007. - 592 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
IV cild: XIX əsr / məsul red. M. İsmayılov. - Bakı : Elm, 2007. - 504 s 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
V cild: 1900-1920-ci illər / məsul red.: M. İsmayılov, N. Maksveli. - Bakı : Elm, 2008. - 696 s.

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
VI cild: aprel 1920 - iyun 1941 / məsul red. C. Quliyev. - Bakı : Elm, 2008. - 568 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
VII cild: 1941-2002-ci illər / məsul red. T. Qaffarov. - Bakı : Elm, 2008. - 608 s.

 Qayıdış: 1990-1993 /tərt. Ə.Həsənov; bur. məsul V.Talıbov.- Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş
II nəşri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 840  

 Naxçıvan tarixi atlası / Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; ön sözün müəl. V. Y. Talıbov; red. heyəti: İ. M. Hacıyev [və b.]. - Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2010. - 56 s.

 Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə /Y.Axundlu [et al.]; red. heyəti: B.Ə.Budaqov [et al.]; bur. məsul V. Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi
II cild.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Naxçıvan, 2005.- 380 s.

 Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə /Y.Axundlu [et al.]; red. heyəti: B.Ə.Budaqov [et al.]; bur. məsul V.Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi
I cild.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Naxçıvan, 2005.- 360 s

 Naxçıvan abidələri ensiklopediyası = The Encyclopaedia of Nakhchivan Monuments /N.Alıyev [et al.]; red. heyəti: V.Talıbov [et al.]; ing. dilinə tərc. Z.Zülfüqarov; bur. məsul V.Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2008.- 521 s 

 Sadıqov, Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən /S.H.Sadıqov; elmi red. K.Muxtarov; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı, 1995.- 144 s. 

 Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə /Z.Ə.Şahverdiyev, İ.Ə.Zeynalov; elmi red.: H. Həşimli, B. Zeynalov.- Bakı: Qismət, 2002.- 168 s.

 Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində: monoqrafiya /Z.Ə.Şahverdiyev; elmi red. İ.M.Hacıyev.- Bakı: Elm, 2008.- 264,[10] s.: il., xəritə, cədvəl, rəngli foto.

 Vəlixanlı, Nailə Məmmədəli qızı. Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək: VII-XII əsrlər /N.M.Vəlixanlı; elmi red. Y.M.Mahmudov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm, 2005.- 152 s.

 Naxçıvana xoş gəlmisiniz! = Welcome to Nakhchivan! .- Naxçıvan, 2005.- 25 s 

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: I cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 744 s.

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: II cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 792 s.

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: III cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 672 s. 

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: IV cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.-Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 712 s. 

 Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komitəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ; red. A. A. Axundov. - Bakı : Lider nəşriyyat, 2004. - 728 s. 

Virtual qəbul

Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri ilə birbaşa əlaqə.

Virtual qəbula keç

Faydalı informasiya

Bütün məlumatlar

Keçidlər

Valyuta məzənnəsi

08.12.2019
AR Mərkəzi Bankının valyuta məzənnəsi arxivi ilə burada tanış ola bilərsiz.