E-kitabxana :: Naxçivan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
AZ
EN
RU

Virtual qəbul

Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Asəf Məmmədovla birbaşa əlaqə.

Virtual qəbula keç

Valyuta məzənnəsi

20.09.2018

USD - 1.7000

EUR - 1.9848

GBP - 2.2354

IRR - 0.0040

RUR - 0.0253

TRY - 0.2664

E-kitabxana

 
 
 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
I cild: ən qədimdən bizim eranın III əsri / məsul red. İ. Əliyev. - Bakı : Elm, 2007. - 520 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
II cild: III-XIII əsrin I rübü / məsul red. N. Vəlixanlı. - Bakı : Elm, 2007. - 608 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
III cild: XIII-XVIII əsrlər / məsul red. O. Əfəndiyev. - Bakı : Elm, 2007. - 592 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
IV cild: XIX əsr / məsul red. M. İsmayılov. - Bakı : Elm, 2007. - 504 s 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
V cild: 1900-1920-ci illər / məsul red.: M. İsmayılov, N. Maksveli. - Bakı : Elm, 2008. - 696 s.

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
VI cild: aprel 1920 - iyun 1941 / məsul red. C. Quliyev. - Bakı : Elm, 2008. - 568 s. 

 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
VII cild: 1941-2002-ci illər / məsul red. T. Qaffarov. - Bakı : Elm, 2008. - 608 s.

 Qayıdış: 1990-1993 /tərt. Ə.Həsənov; bur. məsul V.Talıbov.- Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş
II nəşri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 840  

 Naxçıvan tarixi atlası / Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; ön sözün müəl. V. Y. Talıbov; red. heyəti: İ. M. Hacıyev [və b.]. - Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2010. - 56 s.

 Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə /Y.Axundlu [et al.]; red. heyəti: B.Ə.Budaqov [et al.]; bur. məsul V. Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi
II cild.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Naxçıvan, 2005.- 380 s.

 Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə /Y.Axundlu [et al.]; red. heyəti: B.Ə.Budaqov [et al.]; bur. məsul V.Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi
I cild.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Naxçıvan, 2005.- 360 s

 Naxçıvan abidələri ensiklopediyası = The Encyclopaedia of Nakhchivan Monuments /N.Alıyev [et al.]; red. heyəti: V.Talıbov [et al.]; ing. dilinə tərc. Z.Zülfüqarov; bur. məsul V.Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2008.- 521 s 

 Sadıqov, Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən /S.H.Sadıqov; elmi red. K.Muxtarov; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı, 1995.- 144 s. 

 Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə /Z.Ə.Şahverdiyev, İ.Ə.Zeynalov; elmi red.: H. Həşimli, B. Zeynalov.- Bakı: Qismət, 2002.- 168 s.

 Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində: monoqrafiya /Z.Ə.Şahverdiyev; elmi red. İ.M.Hacıyev.- Bakı: Elm, 2008.- 264,[10] s.: il., xəritə, cədvəl, rəngli foto.

 Vəlixanlı, Nailə Məmmədəli qızı. Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək: VII-XII əsrlər /N.M.Vəlixanlı; elmi red. Y.M.Mahmudov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm, 2005.- 152 s.

 Naxçıvana xoş gəlmisiniz! = Welcome to Nakhchivan! .- Naxçıvan, 2005.- 25 s 

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: I cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 744 s.

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: II cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 792 s.

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: III cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 672 s. 

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: IV cild / tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.-Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 712 s. 

 Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komitəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ; red. A. A. Axundov. - Bakı : Lider nəşriyyat, 2004. - 728 s. 

Virtual qəbul

Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Asəf Məmmədovla birbaşa əlaqə.

Virtual qəbula keç

Faydalı informasiya

Bütün məlumatlar

Keçidlər

Valyuta məzənnəsi

20.09.2018
AR Mərkəzi Bankının valyuta məzənnəsi arxivi ilə burada tanış ola bilərsiz.