• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

  Gömrük təşkilatları

  Beynəlxalq təşkilatlar

  Ümümdünya Gömrük Təşkilatı

  www.wcoomd.org

  Ümümdünya Ticarət Təşkilatı

  www.wto.org

  Gömrük təşkilatları

  Türkiyə


  www.ticaret.gov.tr

  İran


  www.irica.gov.ir

   

   

  Gürcüstan


  www.mof.ge

   

  Rusiya


  www.customs.ru

   

  Qazaxıstan


  www.kgd.gov.kz

  Qırğızsıtan


  www.customs.kg

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi