• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  Yaşıl Dəhliz iştirakçıları

  Naxçıvan Muxtar Respublikasında Yaşıl Dəhliz Buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ əldə edən şəxslər

  İxrac əməliyyatları üzrə "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilmiş xarici ticarət iştirakçılarının Siyahısı

  1. "Badamlı Mineral Sular" MMC
  2.  Babək "Sirab" ASC
  3. “Ləzzət Biskivit və Şokolad Fabriki” MMC
  4. "Cahan Tabak Beynəlxalq" MMC
  5. "Ləzzət Qida Sənaye" MMC 

  İdxal əməliyyatları üzrə "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilmiş xarici ticarət iştirakçılarının Siyahısı

  1. "Cahan-Motors" MMC
  2. "Cahan Pen" MMC
  3. "Badamlı Mineral Sular" MMC
  4.   Babək "Sirab" ASC

   

   

  Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ticarət iştirakçıları ixrac və idxal əməliyyatları üzrə "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən istifadə hüququ əldə etmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edə bilərlər.

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi