• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  Yaşıl Dəhliz iştirakçıları

  Naxçıvan Muxtar Respublikasında Yaşıl Dəhliz Buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ əldə edən şəxslər

  İxrac əməliyyatları üzrə "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilmiş xarici ticarət iştirakçılarının Siyahısı

  1. "Gəmiqaya Mineral Sular" MMC
  2. "Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye Kompleksi"  MMC
  3. Babək "Sirab" ASC

   

  İdxal əməliyyatları üzrə "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilmiş xarici ticarət iştirakçılarının Siyahısı

  1. "Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye Kompleksi"  MMC
  2. "Cahan Motors" MMC
  3. "Cahan-Pen" MMC

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi