• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

  Rəsmiləşdirmə üçün tələb olunan sənədlər

  Sənədlərin surətinin skan edilərək sistemə yerləşdirilməsi

  "Rəsmiləşmə üçün tələb olunan sənədlərin sürətləri" xidmətindən istifadə etməklə istifadəçilər rəsmiləşdirilmə üçün tələb olunan sənədlər haqqında məlumatları əvvəlcədən daxil edirlər və informasiya sistemi tərəfindən onlara verilmiş kodu müvafiq təşkilata təqdim etməklə  hazır məlumatlardan istifadəni təmin edirlər.

   

  "Rəsmiləşmə üçün tələb olunan sənədlərin sürətləri" elektron gömrük xidmətindən istifadəyə dair TƏLİMAT

   

  Rəsmiləşmə üçün tələb olunan sənədlərin sürətləri" elektron gömrük xidmətinə DAXİL OL

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi