• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

  Gömrük sənədlərinin nümunələri

  Mənşə sertifikatı

  Yol-Nəqliyyat sənədi
  Hesab-faktura
  Gömrük bəyannaməsi - əsas vərəq
  Gömrük bəyannaməsi - əlavə vərəq
  Sərnişin bəyannaməsi

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi