• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün ilkin məlumatlandırma

  “Dövlət sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün ilkin məlumatlandırma üzrə müraciətin və sənədlərin qəbulu”  xidmətindən istifadə etməklə xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən mal və nəqliyyat vasitələri əvvəlcədən bəyan olunur.

   

  "Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün ilkin məlumatlandırma" elektron gömrük xidmətindən istifadəyə dair TƏLİMAT

   

  Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün ilkin məlumatlandırma" elektron gömrük xidmətinə DAXİL OL 

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi