• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  Gömrük orqanlarına xidmətə qəbulun ümumi prinsipləri

  1. Ümumi müddəalar

   

  Gömrük orqanlarına xidmətə qəbul "Gömrük orqanlarında xidmət haqqında" Əsasnamə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 noyabr 2010-cu il tarixli 349 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük orqanlarına xidmətə qəbul ilə əlaqədar müsabiqənin keçirilməsi qaydaları" əsasında həyata keçirilir.

  Müsabiqə iki mərhələdən ibarətdir:

  1. Test üsulu ilə yazılı imtahandan.

  2. Müsahibədən.

  Yuxarıda qeyd olunan qaydalara əsasən ikili vətəndaşlığı, digər dövlətlər qarşısında öhdəlikləri olan şəxslər, din xadimləri, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş, məhkumluğu ödənilməmiş və ya götürülməmiş şəxslər, tibbi rəyə əsasən fiziki və əqli qüsurlarına görə gömrük orqanlarında işləməyə qadir olmayan, gömrük, digər hüquq mühafizə və ya başqa dövlət orqanlarında əvvəllər yol verdiyi kobud nöqsanlara və ya qulluqla bir araya sığmayan hərəkətlərə görə bu orqanlardan xaric edilmiş şəxslər, qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş (qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilənlər istisna olmaqla) çağırış yaşlı vətəndaşlar müsabiqədə iştirak edə bilməzlər.

  Gömrük orqanlarının hüququ mühafizə orqanları statusuna malik olduğunu nəzərə alaraq qeyd olunan əsasnaməyə uyğun olaraq yaşı 30-u keçməmiş və  ali təhsilə malik olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

   

  2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı:

  Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

   

  Test imtahan mərhələsi üçün

  1.şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

  2.hərbi bilet və ya digər hərbi uçot sənədi

  3.müvafiq ali təhsilə və digər əlavə təhsil haqqında sənədlər (diplom);

  Müsahibə mərhələsi üçün

  1.şəxsi ərizə (xüsusi formada doldurulur);

  2.əmək kitabçası;

  3.sağlamlıq haqqında tibbi arayış;

  4.tərcümeyi-hal (ata, ana, ər (arvad), oğul (qız), doğma qardaş, doğma bacı, yaxud himayəsində olduğu şəxslərin soyadı, adı, atasınınm adı, təhsili, iş, və yaşayış yerləri haqqında məlumatlar);

  Vətəndaşlar gömrük orqanlarında xidmətə qəbul olunarkən təqdim edilmiş sənədlər müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yoxlanılır. Yoxlama nəticəsində vətəndaşın gömrük orqanlarına xidmətə qəbul olunmasına maneçilik törədən hallar müəyyən olunduqda, ona gömrük orqanlarına xidmətə qəbul olunmasından imtinanın səbəbləri barəsində 1 (bir) ay müddətində yazılı formada məlumat verilir.

   

  3. Test imtahanının keçirilmə qaydaları

   

  1.Test imtahanı sual kitabçasından və Cavab kartından istifadə etməklə həyata keçirilir.

  2.Sual kitabçası 100 sualdan ibarətdir və hər bir namizədə həmin sualları cavablandırmaq üçün 2 (iki) saat vaxt verilir.

  3.İmtahan başlandıqdan 30 dəqiqə sonra gələn namizədlər imtahana buraxılmır.

  4.İmtahana gəlmiş namizəd binanın giriş hissəsində "İmtahana buraxılış vərəqəsi"-ni və şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərək yoxlamadan keçir.

  5.Cavab kartındakı məlumatlar şəxsən namizəd tərəfindən doldurulur və imzalanır. Cavab kartında düzgün cavabın yerləşdiyi hərfli dairə qara və ya tünd göy rəngdə yazan diyircəkli qələmlə doldurulmalıdır. Korlanmış cavab kartı dəyişdirilmir. Bir suala aid olan bir neçə dairə qaralanarsa, həmin cavab yanlış cavab kimi qiymətləndirilir.

  6.İmtahan başa çatdıqdan sonra namizəd cavab kartını nəzarətçiyə təhvil verir və imtahanın nəticələrini öyrənmək üçün zalda gözləmək hüququna malikdir.

  7.İmtahanın başa çatması barədə protokol tərtib edilir. Həmin protokol imtahan rəhbəri və nəzarətçilər tərəfindən imzalanır. Protokol və cavab kartları zərfə qoyulur, möhürlənir və Komissiyaya təqdim edilir.

  8.İmtahanının nəticələri ilə bağlı şikayətlərə baxılması məqsədilə Komitədə Apelyasiya Komissiyası yaradılır və nəticələr elan olunduqdan sonra bir həftə müddətində fəaliyyət göstərir.

   

   

  4. Cavab kartlarının yoxlanılması və balların hesablanması

  1.Cavab kartlarının yoxlanılması və balların hesablanması avtomatlaşdırılmış qaydada kompüter vasitəsilə həyata keçirilir.

  2.Ümumi balı 80-dən az olmayan namizədlər test imtahanından keçmiş hesab olunur və müsahibəyə buraxılırlar.

  3.Test imtahanı başa çatdıqdan sonra 3 (üç) gündən gec olmayaraq müsabiqənin nəticələri və müsahibə iştirakçılarının siyahısı elan olunur.

   

  5. Müsahibənin keçirilməsi

   

  1.Namizədlərin gömrük orqanlarında xidmət etmək üçün tələb olunan keyfiyyətlərə malik olmasını müəyyən etmək məqsədi ilə test imtahanından müvəffəqiyyət qazanan namizədlər arasında müsahibə keçirilir.

  2.Hər bir namizədlə söhbət aşkarlıq şəraitində fərdi qaydada 20 dəqiqəyədək müddət ərzində aparılır. Namizədə onun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarına, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə dair biliyinin, gömrük işi və iqtisadi siyasətlə bağlı normativ-hüquqi aktların tətbiq edilməsi sahəsində bilik və bacarığının, həmçinin işgüzarlıq səviyyəsinin, mənəvi keyfiyyətlərinin, xidmətə, xidməti intizama, etik davranış və məsuliyyət prinsiplərinə münasibətlərinin müəyyən edilməsi üçün müvafiq suallar verilir.

  3.Test imtahanından və müsahibədən müvüəffəqiyyətlə çıxmış namizədlər müsabiqədən keçmiş hesab edilirlər.

  4.Müsabiqənin nəticələrinə görə gömrük orqanlarına işə qəbul olunmağa haqq qazanmış namizədlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədrinə təqdim edilir. Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədri təqdim olunmuş namizədlərin vakant vəzifələrə təyin edilməsi məsələsinə baxır.

  5.Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçən namizədlərin sayı gömrük orqanlarında vakant yerlərin sayından artıq olduqda onlar kadr ehtiyatına daxil edilirlər və müvafiq ştat üzrə il ərzində vakant yerlər yarandıqda həmin vəzifələr ehtiyat kadrlara təklif olunur.

  6.2 (iki) il müddətində təklif edilən iki boş vakant yerdən imtina edən (eyni iş təkrarən təklif oluna bilməz), həmçinin bu müddətin sonunda namizədlər ehtiyat kadr siyahısından çıxarılırlar.

   

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi