• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
  • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

    Elektron növbə və Sürətli keçid

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük sərhəd buraxılş məntəqələrində şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin sürətli keçidi üzrə elekton xidmət

    “Elektron növbə” və  "Sürətli keçid" elektron gömrük xidmətərindən istifadə üçün DAXİL OLUN

    © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi