• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  Malların nomenklaturası və tarif dərəcələri

  “Malların nomenklaturası, o cümlədən mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan müvafiq gömrük ödənişləri barədə məlumatlarln verilməsi”  xidmətindən istifadə etməklə mal nomenklaturası ilə işləyə və mallara tətbiq olunan tarif dərəcələri barədə məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Xidmətdən istifadə etmək üçün elektron imza, asan imza və ya hər hansı parol prosedurları tələb olunmur.

   

  “Malların nomenklaturası və mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan müvafiq gömrük ödənişləri barədə məlumatlarln verilməsi”  elektron gömrük xidmətindən istifadəyə dair TƏLİMAT

   

  “Malların nomenklaturası və mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan müvafiq gömrük ödənişləri barədə məlumatlarln verilməsi”  elektron gömrük xidmətinə DAXİL OL

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi