• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  E-GÖÖEN

  Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə gömrük əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin verilməsi

  Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslər "E-GÖÖEN" xidmətindən istifadə etməklə gömrük əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini əldə edə bilərlər. Xidmətdən istifadə üçün elektron imza, asan imza və ya hər hansı parol prosedurları tələb olunmur.

   

  “Gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin (GÖÖEN) alınması” elektron gömrük xidmətindən istifadəyə dair TƏLİMAT

   

  “Gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin (GÖÖEN) alınması” elektron gömrük xidmətinə DAXİL OL

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi