• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

  Rəsmiləşdirməyə dair qanunvericilik

  Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

   

   

  «İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

   

   

   «Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

   

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi