• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
  • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir

    "Azərbaycan Respublikasının ixracat potensialından səmərəli istifadə edilməsi haqqında"

    "Azərbaycan Respublikasının ixracat potensialından səmərəli istifadə edilməsi haqqında"

    © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi